Όροι και Προϋποθέσεις

1. Πολιτική Απορρήτου – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η OTO ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ” δραστηριοποιείται στο χώρο της μίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων της παροχής υπηρεσιών στάθμευσης, εμπορίας και πώλησης πετρελαιοειδών.

Με ένα μεγάλο στόλο από mountain & citybikes, με προσωπικό πιστοποιημένο σε αυτές τις δράσεις αλλά και συνεργασία με τους εξειδικευμένους φορείς THESSBIKE και EASYBIKE, Η εταιρία μας σας εγγυάται μια μοναδική εμπειρία, με γνώμονα την αίσθηση ελευθερίας που μπορεί να σου προσφέρει το ποδήλατο. 

Η πλήρης νομική επωνυμία είναι “ OTO ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ” , η έδρα της είναι στην οδό Παπακυρίτση 6-8 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, τo τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310403999, και το αντίστοιχο e-mail επικοινωνίας είναι το info@otoparking.gr

Η εταιρία μας θέτει ως κεντρική της προτεραιότητα, η προσφορά των υπηρεσιών της να γίνεται μέσα στο πλαίσιο της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με απόλυτη προσοχή και  σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997(καθώς και την επικείμενη ψήφιση και αντικατάσταση αυτού με νεότερο νόμο) και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Η συλλογή των δεδομένων σας έγινε από εσάς προς εμάς με απόλυτο σύννομο τρόπο και η δικαιολογητική νόμιμη βάση διατήρησης της λίστας δεδομένων σας είναι πρωτίστως η αγάπη σας προς εμάς και το ενδιαφέρον σας για τις δράσεις μας, αλλά και η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η έννομη υποχρέωση της εταιρίας μας, αλλά και η συγκατάθεσή σας προς εμάς, η οποία αντανακλά την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

Με τους παρόντες όρους πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων και εφόσον επιβεβαιώσετε και ανανεώσετε την εμπιστοσύνη και τη συγκατάθεσή σας προς εμάς, δίδετε πλέον την αδιαμφισβήτητη και  ρητή συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς και ειδικότερα για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις μας από τις δράσεις μας, για να λαμβάνετε νέα για την πιθανή συμμετοχή σας σε μελλοντικές δράσεις, για να μπορούμε να επικοινωνούμε τηλεφωνικά ή με sms ή με κάθε γνωστό τρόπο της νέας τεχνολογίας multimedia και να ανταλλάσσουμε απόψεις πάνω σε ζητήματα που αφορούν τη δράση μας και να ενημερώνουμε εσάς για τυχόν συναντήσεις,  να μπορούμε να σας στέλνουμε στην ταχυδρομική σας διεύθυνση ενημερωτικά φυλλάδια για τις δράσεις μας και τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. 

Ταυτόχρονα και ανά πάσα στιγμή (24 ώρες το 24ωρο) θα έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για έναν ή για περισσότερους από τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς, ή να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας, με σκοπό να είναι ακριβής η καταχώρηση, ή και να τα διαγράψετε τελείως.

 

Η συλλογή και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την εταιρία μας, υπόκεινται στους παρακάτω όρους καθώς επίσης και στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ποια στοιχεία θεωρούνται προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή της επικοινωνίας με ένα άτομο, καθώς και η δυνατότητα κάποιο από τα επιμέρους στοιχεία να μπορεί να είναι ταυτοποιήσιμο με οποιονδήποτε τρόπο.
Προκειμένου να διατηρήσουμε την επικοινωνία μας μαζί σας για τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς και μόνο, διατηρούμε τα μέχρι τώρα προσωπικά σας δεδομένα που εσείς μας δώσατε σε προγενέστερο χρονικό διάστημα και συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία μετά τη ρητή συγκατάθεσή σας και αφού προηγουμένως λάβετε πλήρη γνώση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του νόμου 2472/1997, ή όποια άρθρα αντικατασταθούν με τον υπό ψήφιση νόμο και σε αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR.
Τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε για λογαριασμό σας και που συλλέγουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας μαζί σας, με βάση τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς και με νομική βάση τη συγκατάθεσή σας είναι το όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο. Για τη συμμετοχή σας στις δράσεις μας απαιτείται και η επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου για τις εκδρομές του εξωτερικού.Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία περίπτωση.

3. Σκοπός συλλογής προσωπικών πληροφοριών

Η εταιρία μας, όπως προαναφέραμε συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν οι ίδιοι οι χρήστες εκουσίως τα παρέχουν με ρητή συγκατάθεση, για τους εξής σκοπούς:

 1. για την επικοινωνία μας με τους πελάτες στα πλαίσια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
 2. Για την τήρηση των έννομων υποχρεώσεων της εταιρίας μας.
 3. για οποιαδήποτε έρευνα έχει σχέση με τον σκοπό λειτουργίας και στατιστική ανάλυση της ιστοσελίδας μας,
 4. για να μπορούμε να επικοινωνούμε τηλεφωνικά ή με sms ή με κάθε γνωστό τρόπο της νέας τεχνολογίας multimedia, ώστε να ενημερώνουμε εσάς και να απαντάμε στα τυχόν ερωτήματά σας που θα μας στέλνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 5. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικώς, ή μέσω μηνυμάτων SMS.
4. Από που συλλέγονται οι προσωπικές σας πληροφορίες;

Η παροχή όλων των προσωπικών πληροφοριών είναι εθελοντική και εκούσια και στηρίζεται στην ρητή και απόλυτη συγκατάθεση σας για το εύρος των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρέχετε αλλά και στην απόλυτη δική σας επιλογή και συγκατάθεση ενός ή περισσοτέρων από τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ωστόσο η συγκατάθεση και η επιβεβαίωσή της είναι απαραίτητη για τη χρήση των σκοπών μας , όπως περιγράφουμε ανωτέρω. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μετά από εκούσια επιλογή σας, είτε απευθείας από εσάς ή από οποιεσδήποτε συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών) που χρησιμοποιείτε όταν:

 • όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.
 • όταν συμπληρώνετε τη φόρμα συγκατάθεσης και τη δήλωση συμμετοχής σε έγγραφη μορφή.
 • Κατά τη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας εφόσον έχετε επιλέξει ή ρυθμίσει αντίστοιχα τα cookies.
5. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε
Τι είδους προσωπικές πληροφορίες μας δίνετε κατά τη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας;

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται από την εταιρία μας μπορεί να είναι:

 1. προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρέχετε τηλέφωνο .
 3. φορολογικά στοιχεία (επωνυμία εταιρίας, επαγγελματική δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό λογαριασμού τραπέζης) για την έκδοση σχετικών παραστατικών.
 4. διεύθυνση IP εφόσον έχετε ρυθμίσει τα cookies
6. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις σελίδες που βλέπετε, τους συνδέσμους που κάνετε κλικ και άλλες ενέργειες που κάνετε κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, δηλαδή τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και τη βελτίωση της απόδοσής της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών και τον τρόπο ελέγχου τους, ανατρέξτε στην ενότητα πολιτική cookies.
Δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να παρακολουθούν ή να συλλέγουν τα προσωπικά σας στοιχεία από τον ιστότοπό μας για δικούς τους διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Τι δικαιώματα έχει ο χρήστης στα προσωπικά του δεδομένα;
Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ζητήσετε διαγραφή ή να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, όπως απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο 2472/1997 και τον κανονισμό 679/2016 GDPR. Λάβαμε επίσης μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε είναι ακριβή και ενημερωμένα.

 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς καθώς και να αιτηθείτε τη φορητότητα των στοιχείων σας. Θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή, κατόπιν αιτήματός σας.
 • Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι λανθασμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να τα τροποποιήσετε οι ίδιοι, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι χρήστες, ή να αιτηθείτε τροποποίηση αυτών.
 • Μπορείτε να αιτηθείτε να διαγράψουμε ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά αυτό το δικαίωμα καθορίζεται από τον ισχύοντα νόμο και μπορεί να επηρεάσει την πρόσβασή σας σε ορισμένες δράσεις και σκοπούς όπως αυτοί περιγράφηκαν ανωτέρω.
  • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους.
 • Κατόπιν αιτήματός σας, θα διαγράψουμε όλα τα στοιχεία σας και θα αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους.

To διάστημα ολοκλήρωσης του εκάστοτε αιτήματος είναι 30 ημέρες και ενδέχεται να υπάρξει παράταση αυτού, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας.

7. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τις ανάγκες και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της εταιρίας μας σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, έχοντας λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν το απόρρητο και την απόλυτη ασφάλεια και που εξασφαλίζουν την ορθή και καλή λειτουργία της. Εφόσον ζητηθεί και μετά από σχετική αίτηση από εσάς, θα διαγράψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση μας, σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων και διαγραφής.

8. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιώντας μέτρα ασφαλείας για να μειώσουμε τους κινδύνους απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης και τροποποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών. Προστατεύουμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας κατά τη διάρκεια των συναλλαγών σας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό SecureSocketsLayer (SSL), το οποίο κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που εισάγετε. Ταυτόχρονα έχουμε υιοθετήσει εσωτερικό κανονισμό πολιτικής ορθής χρήσης των τεχνικών τμημάτων της εταιρίας μας, με σκοπό όλοι οι χρήστες των συστημάτων να συμμορφώνονται σε κοινούς κανόνες τεχνικής ασφάλειας για μεγιστοποίηση της ασφάλειας των τεχνικών συστημάτων.

9. Τι διαδικασίες έχουμε προβλέψει στην περίπτωση παραβίασης;

Σε περίπτωση παραβίασης ακολουθείται η εξής μεθοδολογία: συλλέγονται στοιχεία για την παραβίαση, τα οποία σε δεύτερο χρόνο παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές, διακόπτεται η παραβίαση με τεχνικά μέσα, ενημερώνονται οι αρχές και τα μέρη που τυχόν έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση και ελέγχεται το μέγεθος και το εύρος της παραβίασης, ώστε να αναφερθεί με ορθό τρόπο σε κάθε μέρος που έχει έννομο συμφέρον. Επίσης παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις στις κατά τον Νόμο αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση συμβάντων παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων

10. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή/και προσδιορισμός προφίλ επισκέπτη

Για την προστασία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε πολλαπλά μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουν αυτοματοποιημένες αποφάσεις σχετικά με τη φύση κάθε επίσκεψης, με σκοπό τη διασφάλιση του προγραμματιστικού κώδικά και την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων μας. Τα συστήματα αυτά ενδέχεται να μπλοκάρουν την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να άρουμε τη φραγή.

11. Συνεργάτες της Εταιρίας μας

H εταιρία μας δύναται να κοινοποιήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες για να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων και της επικοινωνίας στα πλαίσια φόρμας επικοινωνίας Η εταιρία μας διαβεβαιώνει και δηλώνει ρητά ότι δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των χρηστών προς τρίτους που δεν σχετίζονται με την εταιρία μας (διαβάθμιση στη πληροφορία ως προς το προσωπικό) χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών, για λόγους που δεν συνάδουν με τους σκοπούς της εταιρίας μας ή δεν αναφέρονται παραπάνω. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε δικαστικές και αστυνομικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος τους, σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και χωρίς συγκατάθεση.

12. Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 και τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

13. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στoν υπεύθυνο επεξεργασίας, συλλογής και προστασίας των άνωθεν δεδομένων για την εταιρία μας κ. Απόστολο Συμεωνίδη, κάτοικο Θεσσαλονίκης με email επικοινωνίας info@thessbike.gr και με τηλέφωνο επικοινωνίας 6978008141.

Link