Όροι και Προϋποθέσεις

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών αυτοκινήτων που παρέχονται από την εταιρεία BrainBox A.E. και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε όλες τις άλλες περιοχές όπου αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να εφαρμοστούν νόμιμα.

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το σύστημα ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί και διαχειρίζεται από την BrainBox. Η υπηρεσία επιτρέπει την πρόσβαση σε ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κοινόχρηστης χρήσης με αυτόματη εξυπηρέτηση. Το δίκτυο αποτελείται από καθορισμένες ζώνες στάθμευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα προς μίσθωση.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της BrainBox είναι:

 

BrainBox

Διεύθυνση:

Θερμαϊκού 2-4, Θεσσαλονίκη, 55133

Τηλέφωνο:

+30 210 3004441

Mail:

support@brainbox.gr

Web:

http://ecarsharing.gr

 

 1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η λειτουργία της υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου και μέσω της εφαρμογής eCarSharing.

Η λειτουργία της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, κατόχων διπλώματος οδήγησης, οι οποίοι δεν έχουν οποιαδήποτε αντίθετη ιατρική οδηγία προς τη χρήση αυτοκινήτου.

Το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας eCarSharing (δηλαδή ο χρόνος που θα μπορεί κάποιος να ξεκινήσει μια μίσθωση) είναι 09.00 π.μ. με 22.00 μ.μ. Δευτέρα με Κυριακή.

 

 1. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στην υπηρεσία μπορούν να έχουν πρόσβαση είτε κάτοικοι της πόλης είτε επισκέπτες κάνοντας χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής τους κάρτας την οποία δηλώνουν κατά την εγγραφή τους.

Το κόστος της υπηρεσίας περιλαμβάνει ένα πάγιο κόστος δέσμευσης και μία προοδευτική χρέωση κατά τη διάρκεια της χρήσης που προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Συνδρομητές:

Ελάχιστη Χρέωση

3€

Χρέωση κάθε επόμενου 10λεπτου

 1€

Περιστασιακοί χρήστες:

Ελάχιστη Χρέωση

4,5€

Χρέωση κάθε επόμενου 10λεπτου

 1,5€

Για να γίνετε συνδρομητής στο eCarSharing System, πρέπει να προχωρήσετε σε αγορά της Μηνιαίας Συνδρομής (ισχύει για 30 ημέρες), της οποίας το κόστος ανέρχεται σε 20,00€ ή σε αγορά της Ετήσιας Συνδρομής (ισχύει για 365 ημέρες), της οποίας το κόστος ανέρχεται σε 180,00€. Το κόστος αγοράς των συνδρομών δεν θεωρούνται ως χρόνος χρήσης στο πορτοφόλι του πελάτη.

Κατά το ξεκλείδωμα ενός ηλεκτρικού οχήματος, παρακρατείται εγγύηση  ύψους 300 €. Το κόστος της εγγύησης επιστρέφεται στον πελάτη μετά τον επιτυχή έλεγχο από την τεχνική μας ομάδα ή αυτόματα μετά από 4 ώρες.

Στην περίπτωση που ο πελάτης ολοκληρώσει την ενοικίαση εκτός της επιτρεπτής ζώνης στάθμευσης που έχει οριστεί από την BrainBox, χρεώνεται με ποινή 10-20€.

Οι 3 ζώνες στάθμευσης και τα επιπλέον κόστη που υπάρχουν εμφανίζονται στην εφαρμογή με διαφορετικό χρώμα.

Πράσινο Χρώμα: Ολοκλήρωση ενοικίασης εντός της επιτρεπτής ζώνης στάθμευσης (χωρίς επιπλέον κόστος)

Πορτοκαλί Χρώμα: Ολοκλήρωση ενοικίασης εντός των ορίων της πόλης (ποινή 10€)

Κόκκινο Χρώμα: Ολοκλήρωση ενοικίασης εκτός των ορίων της πόλης (ποινή 20€)

 

Υπάρχει επίσης η επιλογή κράτησης του οχήματος για 30 λεπτά πριν την έναρξη της ενοικίασης χωρίς επιπλέον κόστος.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
 1. Υποχρεώσεις της BrainBox
  1. Η BrainBox δεσμεύεται για την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν έγγραφο όρους.
  2. Η BrainBox δεσμεύεται να καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για την διασφάλιση της διάρκειας και της ποιότητας της υπηρεσίας κοινόχρηστων ηλεκτρικών οχημάτων.
  3. Η BrainBox δεν φέρει καμία ευθύνη:
 • σε περίπτωση κακής χρήσης των προτεινόμενων υπηρεσιών από τον πελάτη
 • σε περίπτωση μη τήρησης, από τον πελάτη, των υποχρεώσεων του όπως αναγράφονται στο παρόν έγγραφο  
 • στην περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (κυρίως σε περίπτωσης κλοπής ή αρπαγής πιστωτικής κάρτας)
 • σε περίπτωση βλαβών, κορεσμών, δυσλειτουργιών ή αναστολής του συστήματος λόγω διακοπής των επικοινωνιών στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δημόσιας τηλεφωνίας, GSM, GPRS, ή κάθε νέας γενιάς δικτύων που αναπτύσσονται από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας
 • στην περίπτωση ανωτέρας βίας
 1. Υποχρεώσεις του πελάτη
  1. Ο πελάτης δεσμεύεται στην χρήση του ηλεκτρικού οχήματος με αυξημένη προσοχή. Δεσμεύεται για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και οδικής κυκλοφορίας.
  2. Ο πελάτης δεσμεύεται για τη χρήση του ηλεκτρικού οχήματος εντός της πόλης με σεβασμό στους παρόντες όρους.
  3. Ο πελάτης αναλαμβάνει τη φύλαξη του οχήματος που έχει ενοικιάσει, υποχρεούται να το προστατεύει για να αποφύγει την κλοπή του και δεσμεύεται να κλειδώσει το όχημα κατά τη διακοπή της χρήσης του.
  4. Ο πελάτης δεσμεύεται για την ορθή χρήση του οχήματος και την προστασία του. Ο πελάτης αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή ζημίες προκληθούν στο όχημα ή σε άλλους κατά την διάρκεια ενοικίασης του.
  5. Ο πελάτης δεσμεύεται να επιστρέψει το όχημα σε κάθε στιγμή εφόσον παρατηρηθεί κατάχρηση των όρων χρήσης του συστήματος, σε πρώτη ζήτηση της BrainBox που πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή μέσω ταχυδρομείου/courier.
  6. Η επισήμανση θα πρέπει να γίνεται άμεσα το αργότερο εντός των επόμενων 2 ωρών που ακολουθούν το περιστατικό, στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό (+30) 210 3004441. Ωστόσο μέχρι και την παραλαβή του από την BrainBox, το όχημα μένει υπό την ευθύνη του πελάτη.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο πελάτης εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό όχημα σύμφωνα με τους παρόντες όρους, καθόσον πραγματοποιεί μια λογική χρήση, που αποκλείει κυρίως: κάθε χρήση εκτός προκαθορισμένης περιοχής, κάθε χρήση αντίθετη με τις διατάξεις του κώδικα κυκλοφορίας ή των κανόνων ασφαλείας, κάθε χρήση σε εδάφη ή σε φυσικές συνθήκες που καταστρέφουν το όχημα, κάθε χρήση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον πελάτη ή τρίτους, κάθε αποσυναρμολόγηση ή απόπειρα αποσυναρμολόγησης όλου ή μέρους του οχήματος και γενικότερα κάθε ανορθόδοξη χρήση του οχήματος.

 

 1. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
 • Ο πελάτης είναι ο μόνος και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος των καταστροφών που προκάλεσε το ηλεκτρικό όχημα ή της χρήσης που πραγματοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπερβαίνει τη διάρκεια προκαθορισμένης χρήσης σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής του οχήματος από τον πελάτη.
 • Κάθε καθυστέρηση παράδοσης του οχήματος μεγαλύτερη των 24 ωρών (η προθεσμία υπολογίζεται από την ώρα της παραλαβής του οχήματος από τον σταθμό μίσθωσης) θεωρείται ως περίπτωση εξαφάνισης του οχήματος.
 • Στην περίπτωση εξαφάνισης του οχήματος για το οποίο είναι υπεύθυνος, ο πελάτης έχει την υποχρέωση να επισημάνει την εξαφάνιση του οχήματος που παραμένει υπό την πλήρη του ευθύνη.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος ή/και βλαβών, ή/και καταστροφών ή/και οποιουδήποτε περιστατικού που συνέβη εξαιτίας του οχήματος, ο πελάτης έχει την υποχρέωση να επισημάνει τα γεγονότα εντός των αναγραφόμενων προθεσμιών και στον προαναφερόμενο τηλεφωνικό αριθμό. Παρ’ όλα αυτά το οχήματος παραμένει υπό την ευθύνη του πελάτη μέχρι το κλείδωμά του στη ζώνη στάθμευσης.
 • Ο πελάτης δεσμεύεται να προειδοποιεί άμεσα την BrainBox για όλες τις αλλαγές στοιχείων του όπως διεύθυνση, πληροφορίες σχετικές με τον λογαριασμό χρέωσης της πιστωτικής του κάρτας, τιμολογιακό προφίλ κ.ο.κ.
 • Ο πελάτης δεν μπορεί να στραφεί κατά της BrainBox για κάθε περίπτωση που χρήζει αναστολής, διακοπής ή δυσλειτουργίας των υπηρεσιών.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 • H BrainBox διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της πρόσβασης στην υπηρεσία σε όποιον δεν ικανοποιεί τους παρόντες όρους χωρίς την παροχή άλλης αιτιολόγησης.
 • Αποκλείεται εξ΄ ολοκλήρου η ευθύνη της BrainBox που συνδέεται με τη χρήση που θα μπορούσε να κάνει ο πελάτης σε ένα όχημα, ή στις καταστροφές που θα μπορούσε ο πελάτης να προκαλέσει στον εαυτό του ή σε τρίτους λόγω της χρησιμοποίησης ενός οχήματος.

 

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H BrainBox δεσμεύεται στην τήρηση των κανονισμού όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, την διαχείριση και την αποθήκευση των προσωπικών και εμπιστευτικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των πληροφοριών που τον αφορούν, γράφοντας στην ακόλουθη διεύθυνση: BrainBox, Θερμαϊκού 2-4, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 55133 με την ένδειξη «eCarSharing».

 

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ

Ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει καταγγελία εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν τα γεγονότα τα οποία καταγγέλλει. Οι παρόντες όροι υπόκεινται στη Ελληνική νομοθεσία. Κάθε σχετική διαφωνία στην εκτέλεσή, την λειτουργία και την ερμηνεία των όρων να επιλύεται δικαστικά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Κάθε καταγγελία θα αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση: BrainBox, Θερμαϊκού 2-4, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 55133 με την ένδειξη «Καταγγελία για την υπηρεσία eCarSharing».

Link